Zápis z ustanovujícího zasedání Občanského sdružení aplikované kreativity

Přítomní:

Zakládající členové:

  • Jiří Altior
  • Karel Křemel
  • Martin Arcimovič
  • Silvia Čillíková
  • Jiří Matyskiewicz

Přátelé sdružení:

  • Jorik Jakubisko
  • Tomáš Penc

Hlasování o funkcích:

Funkce Člen pro/proti/zdržel se
Předseda Jiří Altior 5/0/0
1. místopředseda Karel Křemel 5/0/0
2. místopředseda Martin Arcimovič 5/0/0
Člen kontrolní komise Jiří Matyskiewicz 5/0/0
Zapisovatelka Silvia Čillíková 5/0/0

Stanovy a členské příspěvky:

Na základě podnětů od všech členů sdružení vypracuje Karel Křemel novou verzi stanov. Úpravy se budou týkat gramatických a logických chyb.

Zakládající členové sdružení se usnesli na výši členských příspěvků v tomto znění:

  • Roční příspěvek pro řádné členy: 1000 Kč
  • Roční příspěvek pro spolupracující členy: 100 Kč
  • Příspěvek krátkodobého člena: 50 Kč

Další organizační usnesení:

Založením bankovního účtu a správou databáze členů byl pověřen Karel Křemel.

Jako komunikační kanál sdružení byl odsouhlasen klub OSAK na diskusním serveru www.nyx.cz, kam mají přístup všichni dosavadní členové klubu. Jako další komunikační kanál bude sloužit e-mail.

Náplň naší nejbližší činnosti:

Aktuálním cílem sdružení na toto období je vytvořit prototyp herního produktu o negativních důsledcích lidské činnosti na životní prostředí.

Nejbližší plánované setkání:

Brno, konference GDS, 11.-13.5.2007

V Praze, 3.4.2007