Zápis z druhé valné hromady OSAK

V Praze dne 29.4.2009

Zúčastnění:

 • Jiří Altior
 • Martin Arcimovič
 • Martin Jansa
 • Karel Křemel

Schůzi řídil Karel Křemel.

Zápis schůze provedl Martin Arcimovič.

Z motivačních důvodů byli členové sdružení pozváni na předpremiéru filmu STAR TREK.

Schůze byla po kontrole docházky operativně přemístěna do NEOTEA HOUSE, Palackého 7, Praha 1.

Zhodnocení uplynulého období

 1. Rok 2008 byl pro sdružení úspěšný.
 2. Byly vybrány členské poplatky od všech členů. Příspěvky Martina Arcimoviče byly uhrazeny formou platby za umístění galerie projektu praCze na server deviantart.com.
 3. Byly zprovozněny webové stránky sdružení na adrese www.aplikovanakreativita.cz
 4. Byla dočasně pronajata galerie v NEO TEA HOUSE.
 5. Řady členů sdružení byly rozšířeny o přítomného Martina Jansu.

Plány pro rok 2009

Rok 2009 bude pro sdružení přelomový. Tohoto cíle bude dosaženo následujícími aktivitami:

 1. Rozvoj webových stránek občanského sdružení.

  a) Na web o.s. bude umístěna galerie praCze. To umožní zveřejňování literárních děl, která nejsou pro deviantart.com vhodná z jazykových důvodů.

  b) Jsou přislíbeny další díla od členů Arcimoviče, Jansy a Křemela.

 2. Organizace výstav v Neo Tea House

  výstavy budou probíhat v cca desetidenních cyklech propagace expozic bude zajištěna na webu, tabuli Neo Tea House a dalších místech. Sdružení vyvine snahu o inzerci v tištěných médiích, např. HOUSER.

Změna sídla sdružení

Hlasováním (4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) bylo přijato usnesení: Sídlo sdružení se přesouvá do ulice Petra Slezáka 5, Praha 8, 18600.