Zápis ze zasedání Občanského sdružení aplikované kreativity

Přítomní:

Zakládající členové:

  • Jiří Altior
  • Karel Křemel
  • Martin Arcimovič

Přátelé sdružení:

  • Miroslav Kabeš

Hlasování:

Proběhlo hlasování o přijetí nových stanov sdružení, navržených v průběhu měsíce dubna 2007. Nová verze stanov je přiložena k tomuto zápisu.

Výsledky hlasování:

  • pro: 3
  • proti: 0
  • zdržel se: 0

Shrnutí činnosti od poslední schůze

Předběžně byla domluvena spolupráce při organizaci akce Deskománie, pořádané občanských sdružením Opengaming CZ.

V součanosti se vyvýjí desková strategická hra pro dva až šest hráčů. Stejně tak se pracuje na počítačové strategické hře s pracovním označením Hexxor.

Náplň naší nejbližší činnosti:

Aktuálním cílem sdružení je vytvořit vytvoření internetových stránek sdružení. A nadále pokračovat ve vývoji prototypu herních produktů.

V Praze, 10.8.2007