Zápis z valné hromady OSAK

V Praze dne 10.6.2011

Zúčastnění:

  • Karel Křemel
  • Jan Horn (telefonicky)
  • Jiří Matyskiewicz
  • Martin Arcimovič

Schůzi řídil Karel Křemel.

Zápis schůze provedl Karel Křemel.

Schůze se konala ve sklepních prostorech na adrese Petra Slezáka 5, Praha 8.

Zhodnocení uplynulého období

  1. Plány na rok 2010 se podařilo naplnit pouze rámcově.
  2. Kontrolní komise nemá žádných námitek k současnému stavu a aktivitám sdružení.

Plány pro rok 2011

V roce 2011 budou členové sdružení usilovat o naplnění cílů z minulého roku.

Členské poplatky

Členské poplatky na rok 2011 byly sníženy na symbolickou jednu korunu a to jak pro členy řádné, spolupracující a krátkodobé.

Změna korespondenční adresy sdružení

Hlasováním (4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) bylo přijato usnesení: Nová korespondenční adresa sdružení je: Petra Slezáka 5, 186 00 Praha 8