Zápis z valné hromady OSAK

V Praze dne 10.6.2010

Zúčastnění:

 • Karel Křemel
 • Jan Horn
 • Jiří Matyskiewicz
 • Martin Arcimovič (telefonicky)

Schůzi řídil Karel Křemel.

Zápis schůze provedl Karel Křemel.

Schůze se konala ve sklepních prostorech na adrese Petra Slezáka 5, Praha 8.

Zhodnocení uplynulého období

 1. Plány na rok 2009 se podařilo naplnit jen částečně, zejména kvůli likvidaci galerijních prostor Neo Tea House.
 2. Web sdružení získal novou podobu, současně zde byly uveřejněny další informace o sdružení.
 3. Kontrolní komise nemá žádných námitek k současnému stavu a aktivitám sdružení.

Změny stanov sdružení

Jednohlasně bylo odsouhlaseno přidání šestého bodu do IV. článku stanov.

Změny v organizační struktuře sdružení

Kvůli problémům s komunikací a kvůli pohoršené pověsti současného předsedy, Jiřího Altiora, byl tento jednohlasně účastníky valné hromady sesazen z pozice předsedy.

Jako nový předseda byl jednohlasně zvolen stávající první místopředseda Karel Křemel.

Na pozici prvního místopředsedy byl taktéž jednohlasně zvolen Martin Arcimovič.

Navrženými kandidáty na uvolněný post druhého místopředsedy byli Jiří Matyskiewicz a Jan Horn. Jiří Matyskiewicz svoji kandidaturu před samotným hlasováním složil. Následně byl na post druhého místopředsedy jednohlasně zvolen Jan Horn.

Plány pro rok 2010

Rok 2010 přinese do aktivit sdružení několik novinek, současně však nebude zapomenuto ani na stávající cíle.

 1. Rozvoj webových stránek občanského sdružení.

  Jan Horn, ze své pozice tiskového mluvčího přislíbil vytvořit PR materiály sdružení k umístění na web, stejně jako další informace pro návštěvníky webu.

 2. Jiří Matyskiewicz navrhnul vytvoření interaktivního fotokomixu/fikce, pro který dodá scénář.
 3. Vytvoření galerie prezentující tvorbu členů a spolupracujících jedinců, spojená s možností prodeje těchto výtvorů. Pro tento účel je nutno sepsat formální pravidla, která se budou vztahovat na jednotlivé tvůrce.
 4. Workshopy a přednášková činnost

  Vytvoření cyklu přednášek a praktických workshopů bez omezení na konkrétní oblasti tvorby. Pro tyto přednášky je nutno získat lektory, kteří takového akce již realizovali, ale i nováčky bez lektorské praxe. Pro jednotlivé lektory je potřeba vytvořit obecný návrh smlouvy o spolupráci. Současně také „certifikáty“ o absolvování workshopu pro účastníky.

  V současnosti jsou ve fázi příprav tyto akce:

  • prof. Miroslav Vojtěchovský – fotografické přednášky a workshopy
  • Jan Horn – kovářské workshopy

Změna korespondenční adresy sdružení

Hlasováním (4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) bylo přijato usnesení: Nová korespondenční adresa sdružení je: PO BOX: 968, 111 21 Praha 1