O sdružení

Občanské sdružení aplikované kreativity bylo založeno v lednu 2007, kdy se skupina nadšenců s chutí tvořit uvědomila, že jako soukromé osoby těžko získají podporu pro své projekty. S vědomím, že nejsou jediní, kteří danou podporu potřebují se současně rozhodli, že jakoukoliv získanou podporu chtějí šířit i mimo sdružení a pomáhat tak kreativním lidem mezi širokou veřejností.
Cílem sdružení je tvorba a podpora projektů rozšiřujících znalosti a rozvíjejících, fantazii, tvořivost a praktické dovednosti osobnosti. Od vzájemné pomoci, přes kontaktování známých osobností v oboru, společných návštěv kulturních akcí až po vytváření vlastních projektů a jejich realizace s pomocí členů i nečlenů sdružení.
Mezi zakládající členy patří tvůrci virtuálních světů, fotografové, tvůrci společenských her a porotci literárních soutěží.
Stálým problémem naší neziskové organizace je její financování. Od počátku jsou veškeré náklady na naši činnost hrazeny z členských poplatků a případných sponzorských darů.


Mezi aktivity patří:
pořádání workshopů (hudba, malba, fotografie, film, hry)
pořádání výstav
pořádání přednášek
prezentace činnost členů sdružení
společné návštěvy kulturních akcí (divadla, výstav, filmů, koncertů)
materiální (dle možností), sociální a psychická podpora členů sdružení
publikace článků zabývajících se všemožnými oblastmi tvorby